Aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki dla ALMATRAMPu
znajduje się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki
pod linkiem https://turystyka.gov.pl/_p_81_s_126816.html

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
Dział I
Dane przedsiębiorcy
Nr ewidencyjny 9606
Nr rejestrowy 11321-10
Data wpisu do ewidencji 21-10-2015
NIP 7250011480
Oddziały 0
Nazwa podmiotu Biuro Usług Turystycznych ALMATRAMP
Przedsiebiorca Jerzy Świerczyński
Forma prawna os. fiz.
Województwo Łódzkie
Organ wpisujący do rejestru Marszałek Woj. Łódzkiego
Nr zaświadczenia 378
Data wydania zaświadczenia 02-10-2015
Poprzednie nr ewidencyjne
Nr telefonu 42 6303297
Nr faksu:
E-mail:
Siedziba
Kraj Polska
Ulica PIOTRKOWSKA
Nr domu 59
Nr lokalu
Kod pocztowy 90-413
Miejscowość Łódź
Główne miejsce prowadzenia działalności
Kraj Polska
Ulica PIOTRKOWSKA
Nr domu 59
Nr lokalu
Kod pocztowy 90-413
Miejscowość Łódź
Adres do doręczeń
Kraj
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KIEROWANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
Imiona Nazwisko Jerzy Świerczyński
Przedmiot działalności Organizator/Pośrednik
Zasięg teryt. kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,
Zakres i rodzaj działalności Termin i wysokość przedpłat
2 przedpłaty powyżej 30% ceny imprezy powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy
3a przedpłaty powyżej 30% ceny imprezy powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy
3b przedpłaty powyżej 30% ceny imprezy powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy
Dział II
Zabezpieczenie finansowe Gwarancja ubezpieczeniowa
Gwarant / ubezpieczyciel SIGNAL IDUNA
Dział III
Wysokość zabezpieczenia finansowego 220 785.00 PLN
Wysokość zabezpieczenia finansowego w EURO 50 000.00 EUR
Termin obowiązywania zabezpieczenia finansowego 30-09-2018
Dział IV
Informacja o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, wykreśleniu z rejestru na wniosek przedsiębiorcy, wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru, zawieszeniu działalności, niewypłacalności.
Przyczyna
Data
Opis
Informacje o osobie akceptującej:
Osoba akceptująca: Jolanta Osuchowska
Data akceptacji: 2017-09-29
Telefon: 22/24-43/196

 

Poprzedni wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki dla ALMATRAMPu
znajduje się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki
pod linkiem  https://turystyka.gov.pl/_p_81_s_114707.html

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
Dział I
Dane przedsiębiorcy
Nr ewidencyjny 9606
Nr rejestrowy 11321-10
Data wpisu do ewidencji 21-10-2015
NIP 7250011480
Oddziały 0
Nazwa podmiotu Biuro Usług Turystycznych ALMATRAMP
Przedsiebiorca Jerzy Świerczyński
Forma prawna os. fiz.
Województwo Łódzkie
Organ wpisujący do rejestru Marszałek Woj. Łódzkiego
Nr zaświadczenia 378
Data wydania zaświadczenia 02-10-2015
Poprzednie nr ewidencyjne
Nr telefonu 42 6303297
Nr faksu:
E-mail:
Siedziba
Kraj Polska
Ulica PIOTRKOWSKA
Nr domu 59
Nr lokalu
Kod pocztowy 90-413
Miejscowość Łódź
Główne miejsce prowadzenia działalności
Kraj Polska
Ulica PIOTRKOWSKA
Nr domu 59
Nr lokalu
Kod pocztowy 90-413
Miejscowość Łódź
Adres do doręczeń
Kraj
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KIEROWANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
Imiona Nazwisko Jerzy Świerczyński
Przedmiot działalności Organizator/Pośrednik
Zasięg teryt. kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,
Zakres i rodzaj działalności Termin i wysokość przedpłat
2 przedpłaty powyżej 30% ceny imprezy powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy
3a przedpłaty powyżej 30% ceny imprezy powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy
3b przedpłaty powyżej 30% ceny imprezy powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy
Dział II
Zabezpieczenie finansowe Gwarancja ubezpieczeniowa
Gwarant / ubezpieczyciel SIGNAL IDUNA
Dział III
Wysokość zabezpieczenia finansowego 214 675.00 PLN
Wysokość zabezpieczenia finansowego w EURO 50 000.00 EUR
Termin obowiązywania zabezpieczenia finansowego 30-09-2017
Dział IV
Informacja o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, wykreśleniu z rejestru na wniosek przedsiębiorcy, wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru, zawieszeniu działalności, niewypłacalności.
Przyczyna
Data
Opis
Informacje o osobie akceptującej:
Osoba akceptująca: Jolanta Osuchowska
Data akceptacji: 2016-09-28
Telefon: 22/24-43/196
]
======================================================================================

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Dział I
Dane przedsiębiorcy
Nr ewidencyjny 9606
Nr rejestrowy 11321-10
Data wpisu do ewidencji 21-10-2015
NIP 7250011480
Oddziały 0
Nazwa podmiotu Biuro Usług Turystycznych ALMATRAMP
Przedsiebiorca Jerzy Świerczyński
Forma prawna os. fiz.
Województwo Łódzkie
Organ wpisujący do rejestru Marszałek Woj. Łódzkiego
Nr zaświadczenia 378
Data wydania zaświadczenia 02-10-2015
Poprzednie nr ewidencyjne
Nr telefonu 42 6303297
Nr faksu:
E-mail:
Siedziba
Kraj Polska
Ulica PIOTRKOWSKA
Nr domu 59
Nr lokalu
Kod pocztowy 90-413
Miejscowość Łódź
Główne miejsce prowadzenia działalności
Kraj Polska
Ulica PIOTRKOWSKA
Nr domu 59
Nr lokalu
Kod pocztowy 90-413
Miejscowość Łódź
Adres do doręczeń
Kraj
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KIEROWANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
Imiona Nazwisko Jerzy Świerczyński
Przedmiot działalności Organizator/Pośrednik
Zasięg teryt. kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,
Zakres i rodzaj działalności Termin i wysokość przedpłat
2 przedpłaty powyżej 30% ceny imprezy powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy
3a przedpłaty powyżej 30% ceny imprezy powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy
3b przedpłaty powyżej 30% ceny imprezy powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy
Dział II
Zabezpieczenie finansowe Gwarancja ubezpieczeniowa
Gwarant / ubezpieczyciel SIGNAL IDUNA
Dział III
Wysokość zabezpieczenia finansowego 215 390.00 PLN
Wysokość zabezpieczenia finansowego w EURO 50 000.00 EUR
Termin obowiązywania zabezpieczenia finansowego 30-09-2016
Dział IV
Informacja o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, wykreśleniu z rejestru na wniosek przedsiębiorcy, wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru, zawieszeniu działalności.
Przyczyna
Data
Opis
Informacje o osobie akceptującej:
Osoba akceptująca: Jolanta Osuchowska
Data akceptacji: 2015-10-21
Telefon: 22/24-43/196

Poprzedni wpis do CEOTiPT dla ALMATRAMPu znajduje się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki
pod linkiem  http://turystyka.gov.pl/_p_81_s_96350.html

 

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Dział I
Dane przedsiębiorcy
Nr ewidencyjny 450
Nr rejestrowy 450-10
Data wpisu do ewidencji 23-08-1999
NIP 7251443454
Oddziały 0
Nazwa podmiotu Biuro Usług Turystycznych ALMATRAMP
Przedsiebiorca Jerzy Świerczyński, Izabela Świerczyńska
Forma prawna os. fiz.
Województwo Łódzkie
Organ wpisujący do rejestru Marszałek Woj. Łódzkiego
Nr zaświadczenia 021
Data wydania zaświadczenia 05-10-2004
Poprzednie nr ewidencyjne
Nr telefonu 42-630-32-97
Nr faksu:
E-mail:
Siedziba
Kraj Polska
Ulica PIOTRKOWSKA
Nr domu 59
Nr lokalu
Kod pocztowy 94-102
Miejscowość Łódź
Główne miejsce prowadzenia działalności
Kraj Polska
Ulica PIOTRKOWSKA
Nr domu 59
Nr lokalu
Kod pocztowy 94-102
Miejscowość Łódź
Adres do doręczeń
Kraj
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KIEROWANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
Imiona Nazwisko Jerzy Świerczyński
Przedmiot działalności Organizator/Pośrednik
Zasięg teryt. kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,
Zakres i rodzaj działalności Termin i wysokość przedpłat
2 przedpłaty powyżej 30% ceny imprezy powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy
3a przedpłaty powyżej 30% ceny imprezy powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy
3b przedpłaty powyżej 30% ceny imprezy powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy
Dział II
Zabezpieczenie finansowe Gwarancja ubezpieczeniowa
Gwarant / ubezpieczyciel SIGNAL IDUNA
Dział III
Wysokość zabezpieczenia finansowego 208 155.00 PLN
Wysokość zabezpieczenia finansowego w EURO 50 000.00 EUR
Termin obowiązywania zabezpieczenia finansowego 31-12-2015
Dział IV
Informacja o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, wykreśleniu z rejestru na wniosek przedsiębiorcy, wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru, zawieszeniu działalności.
Przyczyna
Data
Opis
Informacje o osobie akceptującej:
Osoba akceptująca: Jolanta Osuchowska
Data akceptacji: 2015-01-26
Telefon: 22/24-43/196