UMOWA  ZGŁOSZENIE - OBÓZ JĘZYKOWY

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH "ALMATRAMP"
90-417 Łódź, ul. Piotrkowska 59
tel/fax:
42/ 6371846; tel: 42/6303297;  
e-mail:
info@almatramp.pl ; www.almatramp.pl    
Biuro zrzeszone w Polskiej Izbie Turystyki Młodzieżowej
Polisa OC organizatora turystyki : SIGNAL IDUNA nr M 208452
wpis do rejestru organizatorów turystyki poz 378 NIP : 725-001-14-80

Impreza Obóz Językowy Londyn Plus ; wiek: 12+ lat
Zakwaterowanie Rodzina 
Wyżywienie FB - śniadanie, pakowany lunch, obiadokolacja
Transport autokar
Termin               
Miejsce wyjazdu
Poziom znajomości języka

D A N E   U C Z E ST N I K A

Nazwisko
Imię
Data urodzenia 
Ulica
Kod
Miejscowość
E-mail
Telefon kom. rodziców
Telefon kom.uczestnika
Alergie, choroby przewlekłe,  uwagi

I N N E   I N F O R M A C J E - mini ankieta

Skąd Pan(i) wie o naszej ofercie?
Dane Agenta              
      W przypadku zgłoszenia przez Agenta, prosimy o wpisanie danych Agenta

C E N A  

2150 PLN PŁATNOŚCI

 +120 GBP 
opłata na realizację programu  
płatna u opiekuna

 


 zaliczka: 700 PLN w momencie rezerwacji

druga wpłata: do 30 dni przed wyjazdem

nr konta bankowego: PEKAO SA I  O/ Łódź
54 1240 5527 1111 0010 6508 3292

Przesłanie karty zgłoszeniowej oznacza akceptację  warunków uczestnictwa>>

  

      podpis                                                                                podpis
             imię i nazwisko RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA                     przyjmującego umowę - zgłoszenie          
                 w przypadku osób niepełnoletnich