Pobyt w Szkole

POBYT W SZKOLE

 

PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE

Ma on charakter z reguły organizacyjny. Jeżeli mieszkamy u rodziny to poprośmy o wskazanie drogi do szkoły, rodzina wyjaśni nam w jaki wsiąść autobus oraz gdzie jest przystanek autobusowy. Można poprosić gospodarzy o odprowadzenie na przystanek lub aż do samej szkoły. W przypadku młodszej młodzieży i dzieci rodzina ma obowiązek odprowadzić dziecko do szkoły na zajęcia. W przypadku zakwaterowania w internacie nie ma tego problemu, gdyż budynki szkolne znajdują się na terenie kampusu.

Zajęcia zaczynają się codziennie z reguły o godz. 9.00, z wyjątkiem kursów popołudniowych. Bez wzgledu na wybrany rodzaj kursu pierwszego dnia należy przyjść do szkoły na godzinę 8.45, gdyż o godz. 9.00 wszyscy uczniowie piszą test wstępny. Po jego zakończeniu część szkół organizuje wycieczkę lub spacer po mieście. Tego dnia odbywa się spotkanie dyrektora i personelu szkoły z nowymi studentami, w trakcie którego udzielanych jest wiele pożytecznych informacji, studenci otrzymują również pakiet materiałów informacyjnych, mapy, przewodniki itp. Po południu znane już są wyniki testu i grupa do której student jest przydzielony oraz rozkład zajęć i numer sali. Wieczorem niektóre szkoły organizują przyjęcie powitalne/barbacue lub dyskotekę.

 

POBYT U RODZINY GOSZCZĄCEJ

Pobyt u rodziny goszczącej stwarza wiele okazji do poznawania języka i zwyczajów danej kultury. Pamiętajmy, że pobyt u obcej rodziny wymaga pewnego wysiłku z naszej strony do przystosowania się do reguł panujących w danym domu, różniących się czasami od reguł panujących w naszym domu. Pamiętajmy o używaniu zwrotów grzecznościowych: thank you, could you, please, I’m sorry.

 

Powiadomienie o przyjeździe

Po otrzymaniu adresu rodziny miłym zwyczajem jest powiadomienie jej o dacie przyjazdu. Można zatelefonować lub wysłać list, który może brzmieć np. następująco:

Hello

My name is ….. I shall be staying with you. I’m a pupil/student of……(school) My hobbies are….
I am travelling by …….. and arriving at …….. ( time ) on……….. ( date ). I will continue my journey by ……. and expect to arrive at your house  about ……… ( time ).

I’m looking forward to meeting you soon.
Best regards,
………………

 

Pokój w domu rodziny

Po przybyciu, otrzymasz klucz do swojego pokoju. Jeśli chcesz do niego kogoś zaprosić, należy spytać o zgodę gospodarzy i podać datę i godzinę wizyty.

 

Pranie

Pranie drobnych rzeczy z reguły rodziny robią bezpłatnie, najlepiej poprosić rodzinę aby przy okazji własnego cotygodniowego prania uprała również Państwa rzeczy, aczkolwiek rodzina może poprosić o niewielką opłatę 1-3 funty. Co ważne: nie należy prać w umywalkach.

 

Telefonowanie

Należy pamiętać, że rozmowy międzynarodowe są dosyć drogie, tańsza taryfa zaczyna się z reguły po godzinie 20.00 oraz w weekendy i dni świąteczne. Jeśli chcesz skorzystać z telefonu gospodarzy musisz najpierw zapytać ich o zgodę, a następnie uregulować należność lub przeprowadzić rozmowę na koszt rozmówcy (reverse charge call). Możesz również podać swój numer telefonu w Anglii rodzicom i znajomym, aby oni mogli do Ciebie zatelefonować. Nigdy nie korzystaj z telefonu gospodarzy podczas ich nieobecności. Najlepiej i najwygodniej jest korzystać z automatów telefonicznych rozmieszczonych w wielu punktach każdej dzielnicy. Karty telefoniczne można kupić w każdym kiosku z gazetami lub na poczcie.

 

Numery kierunkowe z Polski:
 • Wielka Brytania: 0-044
 • Irlandia: 0-0353
 • Malta: 0-0356
 • Hastings: 1424
 • Bournemouth: 1202
 • Brighton: 1273
 • Eastbourne: 1323
 • Londyn: 171/181

 

Po pierwszym zerze odczekać na sygnał następnie wybrać pozostałe numery bez przerwy.

 

Accomodation Officer

Jest to osoba zatrudniona przez szkołę do kontaktów między rodziną i studentem. Jeśli masz jakiś problem dotyczący pobytu u rodziny lub w ogóle pobytu w Anglii radzimy zwrócić się do tej osoby lub do polskiego opiekuna.

 

PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Każda szkoła organizuje bogaty program zajęć pozalekcyjnych, część zajęć jest bezpłatna, wystarczy przyjść i brać w nich udział. Na niektóre imprezy musimy się wcześniej zapisać i za nie zapłacić. W naszej ofercie znajdziesz kursy, które mają wliczone w cenę niektóre zajęcia pozalekcyjne i wycieczki.   W każdej szkole pracują osoby zwane social organizers. Jeśli mamy jakiś pomysł dotyczący wykorzystania czasu wolnego, zgłośmy go do nich.

 

Orientacyjne ceny imprez dodatkowych na Malcie:
 • Całodniowa wycieczka na Gozo lub Comino – 5 LM
 • Wycieczka do Mdiny i Rabatu – 2,75 LM
 • Wycieczka do świątyń i grot – 3,75 LM
 • Village Festa – 1,65 LM
 • Malta, noc – 1- 2,75 LM
 • Tygodniowy karnet na plażę – 8 LM
 • Sporty wodne – 4 godziny – 5 LM
 • Wycieczka półdniowa – 3,5 LM
 • Wycieczka statkiem po zatoce – 3,5 LM

 

Orientacyjne ceny imprez dodatkowych w Wielkiej Brytanii:
 • Całodniowa wycieczka (Londyn, Oxford, Stratford, Windsor) – 12-20 funtów
 • Wycieczka półdniowa – 5 funtów
 • Wstęp do dyskoteki – 2-5 funtów
 • Impreza lokalna (wycieczka statkiem po zatoce, piesza wycieczka, zoo itp.) – 4-6 funtów
 • Dyskoteka, welcome party, karaoke, sporty, aerobik, video, wieczór międzynarodowy – bezpłatnie lub za symboliczną opłatą (szczegóły w sekretariacie szkoły)

 

BEZPIECZEŃSTWO
 • Angielskie miasta należą do bezpiecznych, należy jednak o zachowaniu podstawowych środków ostrożności
 • Nie należy wracać samemu późnym wieczorem
 • Wszystkie dokumenty  a zwłaszcza paszport i bilet autokarowy/lotniczy  zostawić w domu i nosić przy sobie tylko legitymację szkolną
 • Nie należy nosić przy sobie dużych sum pieniędzy
 • Idąc na plażę, dyskotekę należy pilnować swoich rzeczy
 • W każdym mieście znajduje się takie miejsce, w którym spotykają się studenci zagraniczni, należy pamiętać, aby nie przebywać tam zbyt długo i nie zachowywać się zbyt głośno, gdyż może to prowadzić do antagonizmów z młodzieżą miejscową

 

Uwagi i skargi

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi dotyczące szkoły lub zakwaterowania, zgłoś je bezzwłocznie w trakcie pobytu do lidera lub odpowiedniego pracownika szkoły (zazwyczaj jest to welfare officer).